KW V3 Racing

KW V3 Racing

2-Way阻尼可调的赛用技术
             

             

             


KW V3 Racing可采用复筒TT2A设计或40mm单筒倒插ST2A 40P设计,并可独立调节回弹阻尼和低速压缩阻尼。他们为严苛的客户和赛车运动提供了避震解决方案。可针对车辆单独研发或个性化定制。详情一览:
  • 复筒或单筒结构设计
  • 独立调节回弹或压缩阀门
  • 2-Way阻尼可调
  • 阻尼调节范围:16段回弹阻尼,12段低速压缩阻尼
  • 丰富的特性曲线
  • 活塞杆直径可选:15mm,18mm, 22mm和25mm
  • 活塞直径可选:27mm,30mm,33mm,36mm和40mm
  • 在复桶结构下,可选择桶簧分离或带有螺纹的桶簧一体式设计
  • 麦弗逊前桶复筒设计或倒插式 ST 40P设计
  • 筒身有高强度铝或是镀锌钢制成
应用案例:
适用于非导向结构的悬挂中的避震器和转向受力较小的避震器导向车轴结构,例如麦弗逊结构的导向轮,建议采用倒插形式